Chiến đấu cơ MIG-29 bị bắn rơi ở Lybia Phi công thoát hiểm

tháng 9 09, 2020