Bằng các nào người Lính không bị rơi khi họ ngồi treo trên 'gờ' ở thành trực thăng ?

Chủ đề có liên quan: , ,