Iran đang nổ lực để cải tiến kho tên lửa hành trình

4:59 CH_ 08/09/2020  
Chủ đề có liên quan: ,