Chiến đấu Cơ SU-30 của Nga bị rơi ở vùng Tver

tháng 9 23, 2020