Hai kẻ tình nghi bị bắt sau sân bay có mang theo xẻng và Súng tiến về phía Tổng Thống Mỹ Donald Trump

Chủ đề có liên quan: