Triều Tiên sát hại một quan chức Hàn Quốc rồi thiêu xác trên tàu

tháng 9 24, 2020