Remotec Nhận $48 triệu Mỹ Kim để duy trì tổng thể các Robot tự hành mặt đất

Chủ đề có liên quan: , ,