Thiết giáp mang tên lửa chống Tank mới của Trung Quốc được phát hiện ở khu vực cao nguyên miền núi

tháng 8 11, 2020