Thiết giáp mang tên lửa chống Tank mới của Trung Quốc được phát hiện ở khu vực cao nguyên miền núi

12:03 CH_ 11/08/2020  
Chủ đề có liên quan: