Chiến Đấu Cơ MiG-31 Bị Rơi Một Bánh Xe Khi Đang Hạ Cánh

tháng 8 13, 2020