Nga công bố hình ảnh Chiến đấu Cơ tàng hình Su-57 phiên bản thứ Hai

tháng 8 13, 2020