Bruce Banner có cần phải ăn nhiều để duy trì Hulk bên trong hay không?

Ngày:01/08/2020  

Hulk được duy trì bởi bức xạ Gamma

Câu trả lời là Không. Hulk được duy trì bởi bức xạ Gamma. Anh ta không cần gì ngoài gamma để tồn tại và may mắn cho anh ta, bản thân Bruce Banner là một máy phát điện gamma di động khi chỉ cần nói chuyện và tản bộ sẽ tạo ra năng lượng Gamma.
khổng lồ xanh bị ốm

Bruce Banner tự sản sinh ra năng lượng Gamma

Như đã được thể hiện trong Immortal Hulk # 11, Bruce Banner thực sự là máy tạo gamma cung cấp năng lượng cho Hulk. Khi Banner bị tách ra khỏi Hulk bởi Carl Creel (A.K.A. Người đàn ông hấp thụ), Hulk đã không thể tái tạo gamma của mình nữa và kết quả là trông khá gầy yếu.
hlk kiệt sức

Banner chẳng cần phải ăn nhiều để duy trì Hulk

(Chắc chắn, anh ấy vẫn còn mạnh mẽ, nhưng anh ấy không thể tái sinh dễ dàng như những gì chúng ta thấy trong tập truyện # 13).

Vì vậy, rõ ràng là Banner chẳng cần phải ăn nhiều để duy trì Hulk, anh ta cần ăn để duy trì bản thân mình là đủ.
www.Uviet.net