Tại sao Red Skull không rời khỏi Vormir, ông ta tồn tại ở hành tinh Tăm tối đó bằng cách nào?

tháng 7 16, 2020