Sức mạnh của Dị nhân cổ đại Apocalypse lớn đến mức độ nào?

Ngày:16/07/2020  

Apocalypse Là Ai?

dị nhân cổ đại

Apocalypse là một dị nhân đầu tiên trên trái đất, không rõ ông sinh ra ở kỷ nguyên nào, nhưng ông xuất hiện thời đại các Pharaoh hàng chục ngàn năm trước. một thời đại mà ông được người dân tôn vinh như thần thánh.
Apocalypse duy trì sự bất tủ của mình bằng cách hoán đổi thân xác với một dị nhân khác, quá trình này giúp ông hấp thụ toàn bộ năng lức và sức mạnh của vật chủ. Mỗi một chu kỳ ông xuất hiện, là sẽ bang quyền năng cho 4 thuộc hạ được chọn để theo ông làm hộ vệ chinh phục thế giới.

Quyền năng của Apocalypse 

Quyền năng Sức mạnh của Apocalypse đủ để đánh bại bất kỳ dị nhân nào trên trái đất và vượt trội hơn họ rất nhiều.
Apocalypse chú tể dị nhân

Thao túng vật chất kiểm soát các phân tử vật chất (Chính) Sức mạnh siêu phàm, tốc độ, sức chịu đựng, sức bền, độ bền, sự nhanh nhẹn, phản xạ, khả năng phục hồi, khéo léo, thông minh và các siêu giác quan. Trí tuệ ở cấp độ thiên tài, Thao túng năng lượng, Thao tác phổ quát, Thao tác phân tử, khả năng Bay, dịch chuyển siêu không gian, Bất tử, Bất khả xâm phạm, Yếu tố chữa bệnh tái sinh, Thao túng các thiết bị vũ khí, Đồng cảm, Telekinesis, Dịch chuyển tức thời, Thần giao cách cảm, Tiên tri của các dị nhân khác, Khả năng chuyển ý thức sang một sinh vật khác, Có khả năng hấp thụ, thao túng hoặc đánh cắp sức mạnh của các dị nhân và sinh vật vũ trụ khác.

Đó là sức mạnh của Apocalypse.

www.Uviet.net