Quân đội Ukraine đang thử nghiệm phương tiện tác chiến tự hành Camel mới

tháng 7 21, 2020