Chiếc Tank Abrams đầu tiên của Quân đội Hoa Kỳ được phát hiện trang bị hệ thống bảo vệ Tiên tiến

Chủ đề có liên quan: , ,