Ốc sên giữ lớp vỏ trên lưng của chúng bằng cách nào?

tháng 7 15, 2020