Nhật Bản lần đầu tiên công bố phiên bản mới của loại Tên lửa chống hạm siêu thanh

tháng 7 16, 2020