Nhật Bản lần đầu tiên công bố phiên bản mới của loại Tên lửa chống hạm siêu thanh

Chủ đề có liên quan: , ,