Ngũ Giác Đài ký hợp đồng với SNC chế tạo trạm vũ trụ thử nghiệm

tháng 7 17, 2020