Ngũ Giác Đài ký hợp đồng với SNC chế tạo trạm vũ trụ thử nghiệm

Chủ đề có liên quan: , ,