Một người có thể đi xuyên qua một Lỗ giun Wormhole hay không?

tháng 7 19, 2020