Gai nhọn đáng sợ của loài Sa giông gân Tây Ban Nha

Ngày:14/07/2020  
Tôi nghĩ rằng sẽ vô cùng kinh hoàng nếu con người có cơ chế phòng thủ của loài Sa giông gân Tây Ban Nha (Iberian ribbed newt).

Iberian ribbed newt có thể bật những chiếc xương gai nhọn của chúng từ trong lớp da và đẩy những chiếc gai nhọn lòi ra bên ngoài, có thể hoạt động giống như những con cá bơn độc.
Gai nhọn đáng sợ của loài Sa giông gân Tây Ban Nha

Những hình ảnh này cho thấy xương gai nhọn của nó bắt đầu lòi ra chút ít.
gai nhọn mọc ra

Iberian ribbed newt sử dụng những chiếc gai này để đâm những kẻ săn mồi nhằm vào chúng.

Bạn có thể tưởng tượng nó sẽ kỳ lạ và đáng sợ như thế nào nếu con người có thể làm được điều này?

Hai người tranh cãi nhau gay gắt, và một trong số sẽ phải ra đi,

"ảnh sau cho thấy những chiếc gai xương nhọn được mọc ra đầy đỷ khi chúng muốn"
lớp da mọc gai nhọn
Ảnh: Sa giông gân Tây Ban Nha hay Sa giông gân Iberia là một loài sa giông đặc hữu của miền Trung và Nam Bán đảo Iberia và Maroc. Nó được biết đến với xương sườn sắc nhọn có thể đâm xuyên qua sườn của nó, và như vậy cũng được gọi là Sa giông gân sắc.

Whoooh, chỉ cần nhìn ảnh này thôi cũng đủ nổi da gà.


www.Uviet.net