Loài vật khổng lồ nào từng sinh sống trên Trái đất mà ít người biết đến?

Ngày:14/07/2020  

Các Sinh vật tiền sử

Thực vật cổ đại Prototaxit

Loài nấm trên cạn Prototaxit xuất hiện trên trái đất khoảng 400 đến 300 triệu năm trước. Nó không phải động vật, nhưng thực tế chúng ta không biết chúng là gì. Chúng có thể là những thực vật lớn mọc rất lâu từ trước những cây đầu tiên trên hành tinh. Chúng có thể là địa y khổng lồ. Chúng có thể là nấm khổng lồ. Không ai thực sự biết về chúng.
Prototaxit xuất hiện trên trái đất
Ảnh: thực vật Prototaxit cổ đại, xuất hiện trước cả loại cây cỏ trên hành tinh của chúng ta.

Vượn Gigantopithecus

Một loài to lớn khác Gần gũi hơn đối với con người, là Gigantopithecus (tuyệt chủng khoảng 300.000 năm trước). King Kong là có thật!.
phim kinhkong
Ảnh: Gigantopithecus là một chi vượn người tồn tại từ 9 triệu năm trước đây cho đến 100.000 năm trước đây, ở khu vực ngày nay là Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, có nghĩa rằng Gigantopithecus sống cùng thời kỳ và vị trí với những dạng người sớm như Homo erectus.

Kinhkong vs con nguoi

Sinh vật chân đốt Arthropleura

Và sau đó là sinh vật chân đốt Arthropleura (300 triệu năm trước), một động vật nhiều chân khổng lồ có kích thước to lớn hơn cả con người.
loài chân đốt khổng lồ Arthropleura
Ảnh: Arthropleura là một chi tuyệt chủng Millipede động vật chân đốt sống trong những gì bây giờ đông bắc Bắc Mỹ và Scotland khoảng 345 đến 295 triệu năm trước.
loài chân đốt Arthropleura tiền sử

Kết hợp cả ba sinh vật trên các bạn có thể tạo ra một địa điểm có viễn cảnh giống hệt trong bộ phim Skull Island.


www.Uviet.net