Code Chèn quảng cáo góc Phải hoặc Trái cho Blogspot

Ngày:06/07/2020  

Hướng dẫn chèn quảng cáo góc Phải hoặc Trái

Blog của bạn có một lượng truy cập quá khủng, tất cả ví trị trên Blog đều đã đặt hết quảng cáo: Đặt trực tiếp vào bài viết, các cột sitebar hay đặt quảng cáo trượt dọc hai bên Blog

Chính vì đều này, hôm nay Windows2it sẽ hướng dẫn các bạn đặt quảng cáo ở góc bên phải hoặc bên trái Blog nhằm tiết kiệm không gian kiềm theo nút tắt/mở quảng cáo, tránh sự khó chịu và tăng trải nghiệm của người dùng khi vào Blog của bạn.

Bắt đầu thủ thuật _ Chỉ cần chèn đoạn Code sau đây một Widget HTML/Javascript


Đầu tiên bạn vào Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => HTML/JavaScript và dán đoạn mã code dưới đây vào và Lưu lại.

<script type="text/javascript">

function hide_float_right() {

  var content = document.getElementById('float_content_righ
  var hide = document.getElementById('hide_float_right');

  if (content.style.display == "none")

  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }

    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Xem quảng cáo...</a>';

  }

  }

</script>

<style>

.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}

* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}

#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0; width: 300px; height: 250px;}

#hide_float_right {text-align:right; font-size: 11px;}

#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}

</style>

<br />
<div class="float-ck" style="right: 0px;">
<div id="hide_float_right">
<a href="javascript:hide_float_right()">Tt Qung Cáo [X]</a></div>
<div id="float_content_right">
<!-- Start quang cao-->

 <a href="http://www.windows2it.com/" taget="_blank"><img alt="Quảng cáo trên windows2it.com" src="https://cdn.adf.ly/images/banners/adfly.300x250.1.gif"/></a>

<!-- End quang cao -->
</div>
</div>  

Code quảng cáo góc trái


<script type="text/javascript">

function hide_float_left() {

  var content = document.getElementById('float_content_left');

  var hide = document.getElementById('hide_float_left');

  if (content.style.display == "none")

  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }

    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Xem quảng cáo...</a>';

  }

  }

</script>

<style>

.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}

* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}

#float_content_left {border: 1px solid #01AEF0; width: 300px; height: 250px;}

#hide_float_left {text-align:left; font-size: 11px;}

#hide_float_left a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}

</style>

<div class="float-ck" style="left: 0px" >

  <div id="hide_float_left">

<a href="javascript:hide_float_left()">Tt Qung Cáo [X]</a></div>

<div id="float_content_left">

<!-- Start quang cao-->

   <a href="http://www.windows2it.com" taget="_blank" ><img alt="Quảng cáo trên windows2it.com" src="https://ouo.io/images/banners/r4.jpg"/></a>

<!-- End quang cao -->
</div>
</div>  

Tùy chỉnh


·        300px và 250px lần lượt là chiều rộng và chiều cao khung bao ngoài.

·        Thay link ảnh màu xanh thành link ảnh của bạn.

·        Thay windows2it.com thành link bạn muốn dẫn về.

Kết luận:

·        Sử dụng 1 đoạn CSS và đoạn Scipts mở (chưa mã hóa - endcode) nên việc tùy biến rất dễ dàng. <Thủ thuật này quá đơn giản nên mình không để DEMO ngoài chỉ để DEMO trực tiếp ở bài viết>

·        2 Code quảng cáo trên các bạn có thể chèn trực tiếp vô template <theo mình nghĩ các bạn nên chèn ở HTML/JavaScript để tránh lỗi template không cần thiết (-_-)>

Nguồn: Windowit