Về mặt lý thuyết, một người quan sát cách Trái đất 100 triệu năm ánh sáng, liệu họ có thể quan sát được hình ảnh loài khủng long nếu có một kính viễn vọng đủ mạnh?

tháng 6 13, 2020