Thêm 2 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng ở Galwan khi tham gia xây dựng một cây cầu

tháng 6 28, 2020