Tổng Thống Trump ra lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ rời khỏi Thủ Phủ Washington, D.C

tháng 6 08, 2020