Khát khao đòi công lý Black Lives Matter khiến 600 người bị Cảnh Sát giết hại ở Bang Rio de Janeiro

tháng 6 18, 2020