Hướng dẫn Thiết lập Vòng Tròn Bảo Mật tăng tốc độ đào Pi Network

Ngày:04/06/2020  
Vòng tròn Pi


Về Vòng Tròn Bảo Mật : Sẽ xuất hiện khi bạn đã khai thác đủ 3 phiên đào. Giúp Pi xác nhận các giao dịch , nên phải add số người bạn quen biết, tin cậy. Sau này Pi sẽ được xác nhận giao dịch qua các Node lấy thông tin từ vòng tròn tin cậy toàn cầu để xác nhận cho các giao dịch chuyển Pi

Cách add vào VTBM (hay vòng tròn tin cậy)

  1. Add với những người bạn đã mời tham gia PI ( những người khi đăng ký tài khoản nhập code mời của bạn ) : vào cái khiên vtbm > ADD AN ENXISTING USER > CHỌN NGƯỜI ĐỂ ADD .( KHỎE RE )
  2. Bạn lưu số đt của 5 người đã tham gia đào pi vào danh bạ điện thoại của bạn dưới dạng +84xxxxxxxxxx . Sau đó vào app PI network: bấm vào cái khiên> ADD FROM CONTACTS (nhìn thấy dấu π màu xanh bên cạnh mới add được, nếu không sẽ xoay vòng vòng). Nếu người đó không có dấu π xanh thì ra danh bạ điện thoại xóa số người đó đi. Sau đó nhá số người đó với dạng +84xxxxxxxxx (Không cần đổ chuông). Từ phần nhá số đó mà lưu vô danh bạ điện thoại, sau đó vào app PI để thêm vào vtbm . Nếu số trong danh bạ vẫn bị tách . Bạn hãy viết số đt cần add vtbm vào mục tin nhắn, Copy lại. Sau đó vào mục thông tin của số đó trong danh bạ . Bấm vào thêm số rồi paste ra (số này sẽ không bị tách nữa ). Xoá cái số bị tách ở trên đi rồi lưu lại . Vào app Pi add số đó như bình thường.

Ép người giới thiệu trước.

Vào Menu chọn >>  Earn Pi Tiếp theo Vào >> Edit Circle :______________________

Tiếp theo chọn >> ADD AN EXISTING PI USER

Cuối cùng chọn Add là xong:
Ép số phone của các thành viên khác

Tài khoản hoạt động đủ 3 phiên hệ thống sẽ nhắc bạn thiết lập SC hay vtbm, nếu thiết lập chuẩn hưởng tốc độ ngay phiên thứ 4 là 100%
- chọn edit contributor(trong tia set)-start-> bấm trust với ng giới thiệu để khiên SC khởi động 20%, tiếp tục làm theo cách dưới.

 ==Vtbm tạo bằng 2 cách:

  • 1. Mời thêm bạn bè bằng mã mời của bạn rồi add họ vào, những ngươi bạn chọn tin tưởng (add an existing pi user)
  • 2. Xin 5 sđt thành viên đã tham gia pi (k gồm tk face)
(Cách cũ, bấm số định dạng 
+84867715839 
+84393594154 
+84923384799 
+84979065095
+84964803861
+84927544576
2.1Nháy máy (nếu đã lưu phải xoá đi) để nó nhận diện liền số
2.2Lưu 
2.3Add from contacts, thấy đèn pi xanh sẽ add đc)Vtbm được cộng 0.04 pi/h khi add thêm 1 người 
Tôi đa là 5 người 
Bạn add thì được tăng tốc, ng ta add ban thì bạn không được tăng tốc
vtbm bạn max 100% trên 5sdt thì xem như hoàn thành ..họ add vtbm họ được .. mình ko dc gì nha

Chú ý là Add thêm nhiều số tài khoản đã tham gia có sẵn, sẽ giúp tăng tốc độ đào sẽ càng cao hơn: