Hacker Anonymous ủng hộ Biểu tình và đe doạ phát tán hình ảnh "đồ giặc ủi bẩn" của Tổng Thống Trump

10:52 SA_ 05/06/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,