Hacker Anonymous ủng hộ Biểu tình và đe doạ phát tán hình ảnh "đồ giặc ủi bẩn" của Tổng Thống Trump

tháng 6 05, 2020