Bất chấp sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng Quốc Tế, Trung Quốc đã Thông Qua Luật An ninh mới cho Hồng Kông vào hôm thứ Ba

tháng 6 30, 2020