Vũ trụ có thực sự 13,8 tỷ năm tuổi chỉ vì chúng ta có thể nhìn thấy khoảng cách 13,8 tỷ năm ánh sáng?

Ngày:25/05/2020  
Chúng ta có nói vũ trụ là khoảng 13,8 tỷ năm tuổi chỉ vì chúng ta có thể nhìn thấy 13,8 tỷ năm ánh sáng bằng chiếc kính viễn vọng trước đây? Nếu có một kính thiên văn mạnh hơn ( Viễn Vọng Kính James web), chúng ta có thể nói vũ trụ còn già hơn rất nhiều hay không?

Vấn đề là, giống như đã viết trong câu hỏi, kính thiên văn không chỉ là một công cụ có thể nhìn xa ở xa mà còn bởi vì tốc độ hữu hạn của ánh sáng, ngược thời gian. (độ trể của anh sáng phản chiếu đến mắt để bạn có thể nhìn thấy một vật)
Ảnh: ánh sáng phản chiếu mất 8 phút từ mặt trời đến Trái đất, trong khi các thiên hà xa xôi khác mất gàng triệu năm đến hàng chục tỷ năm để đến trái đất, nên ở một khoảng cách vô cùng xa xôi như vậy những gì chúng ta nhìn thấy chúng chỉ là quá khứ.

Vì vậy, bạn có thể hỏi, chúng ta có thể nhìn thấy thời gian mà ánh sáng phản chiếu trở lại bao xa? Chỉ trở lại cho đến thời điểm mà ánh sáng tồn tại và có thể di chuyển tự do trong không gian.

Ngoài ra, kính viễn vọng của chúng ta không thể nhìn thấy xa hơn chỉ bởi vì các nguồn ánh sáng khác ở quá xa và chưa đủ thời gian để đến được. Đó là một trong những lý do chứng minh cho chúng ta biết rằng phải có một sự khởi đầu cho Vũ trụ này (như một nổ Bigbang là tâm điểm xuất phát).

Các kính viễn vọng thực sự có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa hơn 13,8 tỷ năm ánh sáng và đó là do sự giãn nở của Vũ trụ! Kể từ khi ánh sáng rời khỏi thiên hà chủ của nó, giả sử 13,4 tỷ năm trước, không gian giữa các Dải Ngân hà và thiên hà tiếp tục mở rộng.

Điều này có nghĩa là thiên hà xa nhất mà chúng ta đang thấy thực sự cách xa 32 tỷ năm ánh sáng.

Gặp gỡ GZ-Z11, thiên hà xa nhất từ ​​Trái đất, hình ảnh 13,4 tỷ năm tuổi của một thiên hà cách xa 32 tỷ năm ánh sáng!


Nguyễn Thế Anh
www.Uviet.net