Vũ trụ có thực sự 13,8 tỷ năm tuổi chỉ vì chúng ta có thể nhìn thấy khoảng cách 13,8 tỷ năm ánh sáng?

tháng 5 25, 2020_ 25/05/2020  
Chủ đề có liên quan: