Vật thể có khối lượng nặng nhất trên Trái đất là thứ gì?

Ngày:25/05/2020  
Các Kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập được xây dựng từ 2,3 triệu khối đá vôi và đá granit, mỗi khối nặng khoảng 2268 kg (2,5 tấn).

Làm một số phép toán nhanh chúng ta có đuợc:
2.300.000 x 2268 kg = 5.216.400.000 kg (khoảng 5.800.000 tấn). Con số rất lớn.
Để so sánh, Trái đất có khối lượng 5,972 × 10 ^ 24 kg, nếu bạn muốn coi đó là một vật thể.
Và mang ra so sánh với khối lượng trái đất, Kim tự Tháp sẽ là 1.145 x 10 ^ 15 (hoặc khoảng một phần triệu tỷ) lần so với Khối lượng trái đất.

Kim tự tháp Ai Cập là các công trình cổ đại hình chóp bằng đá ở Ai Cập. Có tất cả 138 kim tự tháp đã được khám phá ở Ai Cập tính đến năm 2008. Hầu hết đóng vai trò là lăng mộ cho các Pharaon và hoàng hậu trong hai thời kỳ Cổ vương quốc và Trung vương quốc.

Nguyệt Trần
www.Uviet.net