Bộ phim nào mô tả chân thực nhất về một cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh đến Trái đất?

Ngày:25/05/2020  
Trong bộ phim Arrival, Khi 12 tàu không gian của người ngoài hành tinh đến trái đất, ý định của họ không rõ ràng.
Ảnh: Người ngoài hành tinh trong bộ phim Arrival, có kích thước khổng lồ, to lớn hơn khủng long.
Tuy nhiên, không giống như nhiều bộ phim Cuộc xâm lược ngoài hành tinh khác, những sinh vật khập khiễng này không sử dụng bất kỳ thứ vũ khí hạng nặng nào. Họ đến đây với một thông điệp, ngôn ngữ của họ.

Ảnh: CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
Xuyên suốt thời lượng của bộ phim, Amy AdamsJeremy Renner đã đi vào con tàu không gian và cố gắng liên lạc với các heptapods. Mỗi ngày họ học và tìm hiểu thêm về ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

Cuối cùng, chúng ta đến để biết rằng ngôn ngữ của loài người ngoài hành tinh có khả năng mở khóa quá trình suy nghĩ phi tuyến tính. Thời gian là phi tuyến tính và về cơ bản họ đã sống cuộc sống của chúng ta rồi. Họ có thể truy cập vào quá khứ, hiện tại và tương lai.

Họ đến Trái đất để dạy chúng ta một ngôn ngữ, đổi lại họ cần sự giúp đỡ cưu mang của chúng ta trong 3000 năm.

Điều hiếm thấy đối với một bộ phim về người ngoài hành tinh là hầu như không có chủ nghĩa Trái đất trong kịch bản. Các sinh vật ngoài Hành tinh này không phải là động vật có vú hai chân với phần đầu, hoặc mắt to, hoặc cánh hay một cái gì đó.

Họ chỉ là - người ngoài hành tinh, và gần như hoàn toàn không thể hiểu được.

Nếu Người ngoài hành tinh muốn đến để tiêu diệt chúng ta, họ sẽ gửi một thiên thạch lao vào trái đất  hoặc cho nổ loài người từ khoảng cách hàng tỉ dặm. Nhưng họ đã không làm điều đó.

Họ đến đây với một thông điệp, họ đến đây với một ngôn ngữ tiên tiến chưa từng thấy và cho thấy một người ngoài hành tinh có thể sẽ trông như thế nào.

Họ đã đến trong hòa bình.

Nếu một loài thông minh hơn đến Trái đất của chúng ta, chắc chắn họ sẽ không tìm kiếm sự hủy diệt.



Nguyễn Thế Anh.
www.Uviet.net