Tân thần Yuga Khan là người Cha quyền lực của Darkside

Ngày:18/05/2020  
Uviet.net (.2020): Yuga Khan là Cha của Darkside là một Tân Thần mạnh nhất từng tồn tại và ông ta là người cai trị Apokolips nguyên thủy. Ông là một trong những sinh vật mạnh nhất trong Vũ trụ nhưng ông vẫn muốn có thêm sức mạnh, ông ta đã cố gắng hợp nhất với The Source (năng lượng nguồn) nhưng ông ta bị giam cầm trong The Source Wall. Ông có một số quyền kiểm soát đối với The Source, nơi cung cấp cho ông ta các sức mạnh như: Thực tại và Thao túng  năng lượng, Thuộc tính siêu phàm, Thần giao cách cảm, Siêu năng lực Telekinesis và Dịch chuyển tức thời.
Ông ta mạnh mẽ đến mức ngay cả Darkside một đứa con trai không biết sợ cũng phải sợ ông ta.

Lần thứ hai ông ta cố gắng trở thành Thần bằng cách thao túng The Source, anh ta đã thất bại và bị mắc kẹt trong Bức tường nguồn một lần nữa.
Ảnh: 
Yuga Khan


Ảnh: Darkside