Một trong số những điều thực tế đáng chú ý nhất về Hoa Kỳ là gì?

Ngày:18/05/2020  
Nigeria là nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Ước tính có GDP danh nghĩa là 447 tỷ USD, cao hơn gần 100 tỷ USD so với quốc gia Nam Phi đứng thứ hai.

Các nhà tỷ Phú đầu tư như Dangote đã tiếp tục đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp, giúp đất nước nỳ nhanh chóng phát triển. Công ty của Dangote thậm chí đang xây dựng một nhà máy lọc dầu, và vì thế anh ta đã quyết định mua công cụ tái sinh lớn nhất thế giới này, được vận chuyển đến địa điểm bằng một chiếc xe kéo với 300 bánh.

Quốc gia có 190 triệu người và 110 triệu trong số họ đang hoạt động tích cực để xây dựng nền kinh tế này. Tất nhiên, đó là nhà sản xuất dầu lớn nhất Châu Phi.

Bất chấp tất cả những điều này, nền kinh tế của Nigeria vẫn nhỏ hơn ngành công nghiệp ma túy và mại dâm của Hoa Kỳ, được định giá từ 512 tỷ đến 805 tỷ USD.

Các ước tính khác nhau đã được thực hiện, nhưng cho dù bạn chọn số liệu nào, tình dục và ma túy là ngành kinh doanh lớn hơn cả Quốc gia Nigeria.