Máy bay ném bom tàng hình B-1B của Không quân Hoa Kỳ lần đầu tiên tháp tùng cùng Chiến đấu cơ Ukraine

tháng 5 30, 2020_ 30/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,