Lần Đầu Tiên Trong Thế Kỷ 21, Nhật Bản Mua Xe Tank Chiến Đấu Di Động Type 16

tháng 5 06, 2020_ 06/05/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,