Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ Giới Thiệu Hệ Thống Vũ Khí Phòng Thủ Trên Máy Bay Osprey Mới

tháng 5 07, 2020