Thuyết Âm mưu cho rằng Kim-Jong-Un đã bị nhiễm CoronaVirus Vũ Hán từ một bác sĩ Trung Quốc

10:39 CH_ 21/04/2020  
Chủ đề có liên quan: ,