Hạm đội Hoa Kỳ tới Biển Đông khiến Tàu Khu trục Trung Quốc tháo chạy kêu cứu Bắc Kinh can thiệp Ngoại giao

3:57 CH_ 23/04/2020  
Chủ đề có liên quan: ,