Hạm đội Hoa Kỳ tới Biển Đông khiến Tàu Khu trục Trung Quốc tháo chạy kêu cứu Bắc Kinh can thiệp Ngoại giao

tháng 4 23, 2020