Nhà đóng tàu lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ đã nhận hợp đồng xây dựng Chiếc Tàu LPD 31 khổng lồ trị giá 1,5 tỷ USD

tháng 4 06, 2020