Lockheed Martin trúng thầu 512 triệu USD để sản xuất Chiến Đấu Cơ F-16 cho Bulgaria

Xuất bản ngày: Monday, April 6, 2020  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 comments: