Lockheed Martin trúng thầu 512 triệu USD để sản xuất Chiến Đấu Cơ F-16 cho Bulgaria

tháng 4 06, 2020