Lockheed Martin trúng thầu 512 triệu USD để sản xuất Chiến Đấu Cơ F-16 cho Bulgaria

9:12 SA_ 06/04/2020  
Chủ đề có liên quan: ,