Tsar Bomba, quả Bom Hạt Nhân lớn nhất từng phát nổ trên hành tinh

tháng 3 15, 2020_ 15/03/2020  
Chủ đề có liên quan: