Tsar Bomba, quả Bom Hạt Nhân lớn nhất từng phát nổ trên hành tinh

tháng 3 15, 2020