Serbia bán 282 xe Tank T-55 đã được nâng cấp cho Pakistan

tháng 3 30, 2020_ 30/03/2020  
Chủ đề có liên quan: ,