Philippines: Rơi máy bay cung cấp vật tư Y Tế khiến Tám người thiệt mạng

tháng 3 30, 2020