Sự thật đáng lo ngại nhất về "Không/Thời gian" mà hầu hết mọi người không biết là thứ gì?

Ngày:29/03/2020  

Những sự thật đáng lo ngại nhất về "Không/Thời gian" mà hầu hết mọi người không biết là thứ gì?

Dưới đây là một số sự thật, nhưng chúng không nhất thiết phải lo ngại, chúng khá là thú vị

Đầu tiên người ta biết có 3 chiều không gian chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Ba hướng bất kì nào cũng có thể được chọn, miễn là chúng không nằm trong cùng một mặt phẳng, nhà Khoa học Albert Einstein đã bổ sung thêm "chiều Thời gian " và chúng ta có 4 chiều trong không gian, sau này thuyết String ra đời đã ước lượng ra đến hàng chục chiều không gian trong Vũ trụ. 

Thời gian và không gian không thể tồn tại riêng biệt - hoặc ít nhất chúng ta không thể tưởng tượng rằng chúng tách biệt lẫn nhau →

Như đã nói, chúng ta sống trong vũ trụ Có 4 chiều Không gian chứ không phải 3 chiều như nhiều người vẫn nghĩ, bởi vì chúng ta phải thêm chiều thời gian vào 3 chiều không gian cơ bản.
hơn nữa, thời gian và không gian có thể là một phần của cùng một thứ (bất kể thứ đó là gì), nhưng chúng ta cảm nhận chúng một cách riêng biệt.
Khối lượng của vật chất uốn cong thời gian và không gian - khối lượng lớn hơn có nghĩa là lực hấp dẫn sẽ phải mạnh hơn →

Một lực hấp dẫn mạnh hơn có nghĩa là một lực uốn cong "Không/Thời gian" sẽ lớn hơn. Nói cách khác, dòng thời gian sẽ khác nhau khi gần vật chất khối lượng lớn trong khi không gian bị biến dạng (Nếu bạn đã thấy trong phim Interstellar, khi Matthew McConaughey chuẩn bị nhảy qua lỗ sâu Worm Hole, đến cuối phim, anh nói:" thứ này sẽ khiến chúng ta mất khoảng 70 năm").

Tâm trí con người phá vỡ không gian và thời gian để xử lý chúng  

Ảnh: Thiên hà Milka Way, Trái đất nằm ở nhánh xoắn ốc thứ 3 của thiên hà Milka Way

Thời gian và không gian trôi qua liên tục và từ vị trí hành tinh của chúng ta ở khu vực bên ngoài của một trong những nhánh xoắn ốc của thiên hà Milky Way, chúng dường như vô tận và không đổi. Mặt khác, tâm trí con người có nguồn lực hạn chế khi xử lý thông tin đến từ môi trường. Vì vậy, tâm trí con người bẻ gãy thời gian và không gian (và ánh xạ chúng) để có thể xử lý chúng. Hãy nhớ rằng chúng ta có phút, giây, giờ, ngày, tháng, năm và vân vân? Hoặc là chúng ta có lục địa, quốc gia, khu vực, thành phố, quận, v.v. →

Điều đó cho biết, vật lý lý thuyết suy đoán có đến 10 chiều không gian, trong trường hợp chúng tồn tại, nhưng tâm trí của của con người chắc chắn không khả năng cảm thụ hay nhận thức và xử lý chúng.


Nguyễn thế Anh.
www.Uviet.net