Hoa Kỳ cung cấp tàu tuần tra vũ trang Mark VI tiên tiến cho Ukraine

tháng 3 11, 2020_ 11/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,