Hoa Kỳ cung cấp tàu tuần tra vũ trang Mark VI tiên tiến cho Ukraine

tháng 3 11, 2020