Cập nhật tình trạng dịch bệnh Coronavirus lây lan nhanh chóng ở Italia

tháng 3 13, 2020