Quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch giảm quân số tham gia cuộc tập trận Defender-Europe 20

tháng 3 13, 2020_ 13/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,