Sinh vật "Manh Giông" nằm bất động suốt 7 năm trong hang động

tháng 2 07, 2020