Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Sinh vật "Manh Giông" nằm bất động suốt 7 năm trong hang động

Thứ Sáu, tháng 2 07, 2020