Quân đội Hoa Kỳ tìm nhà thầu sản suất Súng 6 Nòng Gatling mới

tháng 2 06, 2020